subedžioti

subedžioti
subedžióti tr. 1. subadyti: Subedžiójo stalą su yla Pšl. 2. susmaigstyti: Subedžiók adatas kamuoliokan Ds. 3. supurenti kastuvu: Jau pusė daržo subedžiota Kp. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • subedžioti — subedžióti vksm. Óbuolius supjáustyti skiltẽlėmis ir subedžióti į tẽšlą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarpyti — tr. 1. Vkš, Ds aplinkui ką išpurenti žemę, apkasioti: Apvarpyk ir obelėlę, jai bus labai gerai Lel. O kiek kartų per metus reikia šituos medelius apkasti, apvarpyti, naktimis laistyti, nes dieną per karšta A.Vien. 2. Vj supurenti, subedžioti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubedžioti — tr. 1. bedžiojant nutraukyti: Nekišk arti prie daigo pagalio, šaknis nubedžiosi Rm. 2. išvarpyti, iškasioti: Jis jau pusę daržo nubedžiojo Pb. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabedžioti — tr. pasmaigstyti: Eik pabedžioti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžiot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribedžioti — tr. prismaigstyti: Pribedžiojau apyniam virkščių visus patvorius Rm. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subadyti — tr. 1. ragais sužeisti ar užmušti: Liepė paleisti tuos jaučius, kad aną subadytų BsPII7. ^ Kaip tu eisi tam̃sy, da zuikiai subadỹs! (juok.) Gs. Zuikiai tave kur subadytų, sakyk, iš kur tokią naujieną ištraukei! rš.| refl.: Tuodu buliai susibãdė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”